Priprema projekata i savjetovanje u fazi izrade projekta

Prilikom pripreme dokumentacije za izradu projekata u građevinskoj djelatnosti savjetujemo i pripremamo dokumentaciju kod učinkovite uporabe i uštede energije, korištenja obnovljivih izvora eenergije.

Referentna lista

  • link

     

mrms logo

 mzoe logo

roo 600

logo


Rožat Gornji 64
20236 Mokošica
info@proteco.hr