Vodopravne dozvole

Prema zakonu o vodama pravne i fizičke osobe koje pri obavljanju gospodarske i druge djelatnosti ispuštaju ili odlažu u vodu opasne ili onečišćujuće tvari dužne su te tvari prije ispuštanja u vodu djelomično ili potpuno odstraniti. Sve sukladno izdanoj vodopravnoj dozvoli. Za klijente pripremamo dokumentaciju za ishodovanje vodopravne dozvole vršimo nadzor nad sustavom , paramertiramo uređaje te Hrvatskim vodama dostavaljamo potebne podatke.

Referentna lista

  • link

     

mrms logo

 mzoe logo

roo 600

logo


Rožat Gornji 64
20236 Mokošica
info@proteco.hr