Podrška klijentima vazano za gospodarenje otpadom

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisana je obveza vođenja evidencije o otpadu koji nastaje obavljanjem registrirane djelatnosti. Za klijente možemo pripremiti Prateće listove za otpad Očevidnike o nastanku i tijeku otpada te dostaviti podatke u Registar onečišćavanja okoliša.

Referentna lista

  • link

     

mrms logo

 mzoe logo

roo 600

logo


Rožat Gornji 64
20236 Mokošica
info@proteco.hr